top of page

7 - KINKINI LAKSHANAM SLOKAM (QUALITIES OF BELLS/SALANGAI)

Updated: Jun 28, 2020

Sloka

 Suswarascha Swaroopascha Sookshma Nakshtra-devathaaha
 Kinkinyaha Kaamsyarachithaa Yekaikaanguli-Kaantharam
 Bhadhneeya Neelashoothreyna Granthibhishcha Srudampunaha
 Shanthath-dwayam Shatham-vaapee Paadayoor Naatyakaarani

Meaning

  • Tiny bells made of bronze should have a pleasant sound.

  • Should be well-shaped and have stars in their deities.

  • Should remain one finger apart from another.

  • The dancer should bind a 100 / 200 of them in each foot using blue thread in tight knots.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Sloka Bharatha-kula-bagyakalikay Baavarasaananda Parinathaakaray Jagadayka Mohanakaray Jaya Jaya Rangaaadi-Devathay-Devi. Meaning O Goddess of Ranga (The stage), the victory of thee, thou the art pat

Sloka Thanvee-Roopavathy Shayama Peenoon-natha-payoodharaa Pragalbha Sarasaa Kaantha Kushala Grahamookshayoo Vishaalaloochanaa Geetha-Vadhya-Thaalanuvardhini Paraadhyabhoosha-Sampanna Prasanna-Muka-Pa

Sloka Neythaveneetho Madhuraha Thyaagi-Dhaksha-Priyamvadha Rathalokha-Suchirvaagmee Roodhavamsha Sthirooyuvaa Budhiyuthsaaha Smrithi-Pragnya-kalaa Mana-Samanvitha Shrudoo-Dhudascha Thayjasvee Shastra-

bottom of page