top of page

7 - UTHSANGA HASTHA VINIYOGA

Sloka

Aalinganay cha Lajuaauaam Angadaadhi Pradarshanay
Baalaanaam Shikshanay Chayamuthsangoo Yudjyathay Karaha

MudraMeaning

  1. Aalinganay - To embrace body

  2. Lajyaa - Shyness

  3. Angadaadi Pradarshanay - to show a body

  4. Baalaanaam - Shikshanay - Nursing a baby

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Sloka Sringaar-natanay-Cheiva Leelaa-Kandhuka-dhaaranay Kuchaarthay Yujyathaysouam Avahitha-karko-vidhuho MudraMeaning Sringaara-natanay - Graceful dance. Leela-Kandhuka - Playing with a ball. Kucha -

Sloka Katvaa-hasthoo Bhaveydesha Katvaa-Shivikayoo Smruthaha MudraMeaning Katvaa - To denote a Cot.

Sloka Yehthasya Viniyogasthu Naagabanday hee Sammathaha MudraMeaning Naagabhandhaka - To denote two sankes together.

bottom of page